Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
533701
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 84/2015 Str: 103


Autorzy: Stanisław Mikulski


Tytuł: Wykorzystanie metody symulowanego wyżarzania do optymalizacji ułamkowego regulatora PIλDμ


Streszczenie: W poniższym artykule opisano metodę doboru parametrów układu regulacji z ułamkowym regulatorem PIλDμ sterującym obiektem oscylacyjnym II rzędu. Przedstawiono wyniki optymalizacji parametrów regulatora, z zastosowaniem metody symulowanego wyżarzania przy różnych strategiach schładzania układu. Jako kryterium jakości sterowania założono całkowe kryterium ISE.


Słowa kluczowe: regulatory ułamkowe, optymalizacja, pochodna ułamkowa, metoda symulowanego wyżarzania


[PDF]