Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
533728
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 84/2015 Str: 129


Autorzy: Leszek Kasprzyk, Sebastian Maćkowski


Tytuł: Koncepcja układu sterowania podzielnicą frezarską z wykorzystaniem mikrokontrolera ATMEGA


Streszczenie: W artykule przedstawiono koncepcję układu służącego do sterowania podzielnicą frezarską. Omówiono w nim rozwiązania podzielnic oraz napędów i układów sterowania stosowanych w podzielnicach. Ponadto przedstawiono ogóle zasady dotyczące projektowania podzielnic i wytyczne do ich realizacji. Dokonano także ogólnej charakterystyki układów napędowych stosowanych w tego typu podzielnicach. W końcowej części pracy przedstawiono krótkie posumowania i wnioski, dotyczące opracowanej koncepcji.


Słowa kluczowe: sterowanie, mikrokontrolery, podzielnice frezarskie


[PDF]