Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
533702
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 84/2015 Str: 191


Autorzy: Wiesław Tarczyński, Ryszard Kopka


Tytuł: Układ i sposób pomiaru skuteczności ekranowania złącz teleinformatycznych


Streszczenie: Przedmiotem referatu jest układ i sposób do pomiaru wartości względnej współczynnika skuteczności ekranowania złącz teleinformatycznych stosowanych w układach automatyki do przesyłu sygnałów analogowych i dwustanowych między systemami automatyki a różnego rodzaju czujnikami pomiarowymi. Opisano sposób pomiaru skuteczności ekranowania kabli i złącz poprzez pomiar poziomu sygnału przenikającego między elementem promieniującym, a przewodami wewnętrznymi złącza. Opisany układ pomiarowy jest tak skonstruowany, aby zminimalizować przenikanie sygnału drogą poprzez wolną przestrzeń czyli poza strefą pomiaru. Uzyskuje się to przez wprowadzenie do konstrukcji dodatkowych ekranów. Układ pomiarowy może być szczególnie przydatny w czasie kontroli procesu produkcyjnego oraz w czasie opracowywania nowych konstrukcji. Przedstawiono budowę układu pomiarowego, sposób prowadzenia pomiarów i przykładowe wyniki.


Słowa kluczowe: złącze, ekran, kable współosiowe, skuteczność ekranowania


[PDF]