Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
533711
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 84/2015 Str: 201


Autorzy: Rafał Gasz, Sławomir Zator


Tytuł: Wykorzystanie metod wizyjnych do analizy odkształceń kompensatora pyłoprzewodów


Streszczenie: Podczas uruchomienia i rozruchu bloku energetycznego występują znaczne zmiany geometrii zarówno kotła jak i całej infrastruktury z nim połączonej m.in. pyłoprzewodów, w których aby zminimalizować naprężenia w pyłoprzewodach, wywołane przemieszczeniem kotła, montuje się kompensatory. Autorzy wykorzystują do pomiarów przemieszczeń metody wizyjne, w szczególności metodę fotogrametryczną. Dostępne programy komercyjne na podstawie serii zdjęć pozwalają uzyskać dane w postaci „chmury punktów”, a dopiero na ich podstawie możliwe jest stworzenie modelu typu mesh. Obecnie prowadzone są prace nad oprogramowaniem, które pozwalałoby na automatyczną akwizycję i analizę danych. Dla ułatwienia orientacji systemu pomiarowego na badanym obiekcie oraz w jego nieruchomym otoczeniu instalowane są markery z kodem 12-bitowym.


Słowa kluczowe: pyłoprzewody, pomiary, analiza obrazów, fotogrametria


[PDF]