Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
533729
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 84/2015 Str: 215


Autorzy: Sławomir Pluta


Tytuł: Komputerowo wspomagane projektowanie łącza radiowego punkt-punkt wykorzystujące dwu-polaryzacyjne anteny paraboliczne


Streszczenie: Do opracowania projektu łącza radiowego w układzie punkt – punkt wykorzystano oprogramowanie Alphimax PTP Estimator oraz oprogramowanie Ligowave Link Calculator. W wyniku przeprowadzonych obliczeń projektowych wyznaczono przekrój pionowy trasy łącza, który uwzględnia elementy pokrycia terenu i określono parametry jej przejrzystości. Następnie proces projektowania łącza uzupełniono o obliczenia bilansu energetycznego, a następnie zakończono raportem z propozycjami doboru sprzętu aktywnego i anten łącznie z analizą dostępności i wydajności łącza. W celu przeprowadzenie doświadczalnej weryfikacji obliczeń projektowych zrealizowano środowisko testowe z zastosowaniem sprzętu dobranego zgodnie z wynikami procedury projektowej. W artykule porównano wyniki projektów uzyskanych z wykorzystaniem obu pakietów programowych oraz zweryfikowano wyniki symulacji z wynikami badań łącza w rzeczywistych warunkach terenowych .


Słowa kluczowe: linia radiowa, MIMO, LOS, profil trasy, strefa Fresnela


[PDF]