Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
533746
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 84/2015 Str: 231


Autorzy: Piotr Kardasz


Tytuł: Algorytm poprawy jakości brzmienia archiwalnych nagrań dźwięku na nośnikach magnetycznych


Streszczenie: Archiwalne nagrania dźwięku na nośnikach magnetycznych o niskiej jakości charakteryzują się wysokim poziomem szumów i ograniczonym pasmem przenoszenia dla sygnału użytecznego. Ponieważ poziom składowych sygnału o wyższych częstotliwościach jest w takich przypadkach niższy niż poziom szumów nośnika, proces redukcji szumu powoduje ich utratę. Problem ten dotyczy zarówno składowych sygnału o charakterze harmonicznym (dźwięki), jak i stochastycznym (szmery). Aby przywrócić właściwe brzmienie rekonstruowanego nagrania, składowe te powinny zostać odtworzone. Ponieważ metody takiej rekonstrukcji różnią się dla dźwięków i szmerów, proponowany algorytm opiera się o podział sygnału na składowe harmoniczne i stochastyczne. Tak uzyskane dwie części pierwotnego sygnału mogą wtedy zostać poddane rekonstrukcji przy użyciu metod dobranych niezależnie dla każdej z nich.


Słowa kluczowe: algorytm, nagrania archiwalne, rekonstrukcja


[PDF]