Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
533686
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 77/2014 Str: 107


Autorzy: Piotr Frączak


Tytuł: Koncepcja „stycznikowa” tworzenia modeli perkolacji w programach PSPICE i MATHCAD


Streszczenie: W pracy przedstawiono koncepcję budo¬wy i analizy modeli perkolacji utworzonych dla gałęzi na sieciach. Modele te utworzono za pomocą obwodów elektrycznych, stanowiących regularne sieci (kwadratowej, hybrydowej, sześciokątnej i trójkątnej), które składają się rezystorów oraz ze źródeł napięć wymuszających. W modelach tych uwzględniono losowy sposób niszczenia (zwierania) struktury połączeń rezystorów za pomocą bocznikowania ich stykami odpowiednich przekaźników. Procedura obliczeń symulacyjnych prądów perkolacji za pomocą opracowanych modeli polegała na stworzeniu ich schematów zastępczych oraz zadeklarowania stosownych analiz prądowych w programie PSpice.


Słowa kluczowe: sieci w programu PSpice, modele perkolacji dla gałęzi na sieciach


[PDF]