Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531463
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Jaournals Poznan University of Technology

Numer: 70/2012 Str: 9


Autorzy: Marek Wancerz, Piotr Kacejko


Tytuł: Minimalizacja strat mocy czynnej w sieci przemysłowej - wybrane aspekty problematyki obliczeniowej


Streszczenie: W referacie zostały przedstawione podstawowe problemy związane z optymalizacją rozpływów mocy biernej przy równoczesnej minimalizacji strat mocy czynnej. Działania te miały na celu poprawę warunków napięciowych systemu elektroenergetycznego. Celem przeprowadzonych obliczeń było wykazanie, iż odpowiednie sterowanie produkcją mocy biernej w generatorach oraz właściwa regulacja przekładni transformatorów systemowych może przyczynić się do obniżenia strat mocy czynnej w systemie oraz do zapewnienia odpowiednich warunków napięciowych we wszystkich węzłach sieci.


Słowa kluczowe: optymalizacja rozpływów mocy biernej, straty mocy czynnej


[PDF]