Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531576
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Jaournals Poznan University of Technology

Numer: 70/2012 Str: 17


Autorzy: Bogdan Staszak, Józef Lorenc, Jacek Handke, Andrzej Kwapisz


Tytuł: Ocena algorytmów zabezpieczeń admitancyjnych linii średnich napięć


Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki prowadzonych w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej badań nad oceną skuteczności działania zabezpieczeń admitancyjnych od skutków jednofazowych zwarć z ziemią w sieciach średniego napięcia. Badania efektywności stworzonych algorytmów zabezpieczeniowych prowadzone są z wykorzystaniem sygnałów uzyskanych z modeli laboratoryjnych i rzeczywistych układów sieciowych. Opracowane modele zabezpieczeń admitancyjnych pozwalają na dobór istotnych parametrów algorytmów decyzyjnych. Zamieszczono wyniki analizy działania zabezpieczeń realizujących wybrane kryteria admitancyjne dla określonych przypadków zwarć doziemnych. Symulacje wykonano za pomocą pakietów oprogramowania EMTP.


Słowa kluczowe: zabezpieczenia admitancyjne, sieci średniego napięcia


[PDF]