Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531586
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Jaournals Poznan University of Technology

Numer: 70/2012 Str: 25


Autorzy: Jerzy Tchórzewski


Tytuł: Identyfikacja i interpretacja rozwoju systemu elektroenergetycznego. Część I - Model TH


Streszczenie: W przypadku badania prawidłowości rozwoju krajowego systemu elektroenergetycznego (dalej: KSE) nie jest możliwe opracowanie modelu na drodze modelowania, stąd też podjęto próbę uzyskania modelu w procesie identyfikacji przy wykorzystaniu metody arx oraz środowiska MATLAB i System Identification Toolbox. Dla założonego eksperymentu badawczego uwzględniającego jedną zmienną wyjściową oraz 14 zmiennych wejściowych uzyskano model MISO w postaci macierzy th. Model th zapisano w postaci modelu rozwoju uzależnionego od czasu długiego θ, po czym przeprowadzono interpretację jego współczynników jako podstawowych elementów macierzy th. Podano też wyniki analizy dotyczące wpływu współczynników modelu na wartość wielkości wyjściowej y1(θ) – mocy osiągalnej elektrowni (ogółem).


Słowa kluczowe: model TH, Krajowy System Elektroenergetyczny KSE


[PDF]