Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531550
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Jaournals Poznan University of Technology

Numer: 70/2012 Str: 74


Autorzy: Ryszard Frąckowiak, Piotr Piechocki


Tytuł: Wartości czasu trwania zwarcia w sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć w świetle badań symulacyjnych


Streszczenie: W artykule podjęto problem określania wartości czasu trwania zwarcia w obliczeniach skutków zwarciowych, np. cieplnych i dynamicznych. Uznano, że pomocne w rozwiązaniu problemu mogą być wyniki badań probabilistycznych. Do tego celu opracowano odpowiedni model symulacyjny, na podstawie analizy działania zabezpieczeń i wyłączników podczas likwidacji zwarć w liniach przesyłowych. Przeprowadzone badania symulacyjne pozwoliły na powiązanie wyznaczanych wartości czasu trwania zwarcia ze spodziewanym ryzykiem ich przekroczenia, zależnie od konfiguracji układu zabezpieczeń.


Słowa kluczowe: czas trwania zwarcia, badania probabilistyczne


[PDF]