Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531594
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Jaournals Poznan University of Technology

Numer: 70/2012 Str: 113


Autorzy: Sebastian Zakrzewski, Władysław Opydo


Tytuł: Wpływ podwójnej warstwy dielektrycznej na powierzchniach elektrod na wytrzymałość elektryczną powietrza i sześciofluorku siarki


Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu podwójnej warstwy dielektrycznej na powierzchniach elektrod na wytrzymałość elektryczną sprężonego powietrza i sprężonego sześciofluorku siarki. Badania prowadzono przy napięciu przemiennym o częstotliwości 50 Hz. Stwierdzono, że cienka powłoka izolacyjna na powierzchniach elektrod, złożona z warstwy tlenku aluminium i warstwy elektroizolacyjnego lakieru poliestrowego, powoduje znaczny przyrost wytrzymałości elektrycznej powietrza i sześciofluorku siarki. Stwierdzono, że największy procentowo przyrost wytrzymałości elektrycznej tych gazów powłoka powodowała przy ciśnieniach gazów wyższych od ciśnienia atmosferycznego (3•105 i 5•105 Pa). Do opracowywania wyników badań zastosowano program komputerowy Statistica [1].


Słowa kluczowe: podwójna warstwa dielektryczna, wytrzymałość elektryczna, powłoka izolacyjna


[PDF]