Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531541
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Jaournals Poznan University of Technology

Numer: 70/2012 Str: 225


Autorzy: Robert Jędrychowski


Tytuł: Systemy akwizycji danych dla małych źródeł wytwórczych


Streszczenie: W referacie przedstawiono rozwiązania techniczne pozwalające na stworzenie systemu nadzoru umożliwiającego kontrolę pracy źródeł małej mocy. Praca obecnych systemów sterowania uzależniona jest od warunków technicznych, potrzeb operatora źródła oraz obowiązujących aktów prawnych. Warunki te, nie wyczerpują wszystkich możliwości technicznych oferowanych przez współczesne urządzenia tworzące system SCADA. Dlatego w artykule zaprezentowane zostaną nowe standardy wymiany danych oraz urządzenia, które mogą być zastosowane do tworzenia systemu nadzoru, który mógłby dostarczać wymaganych informacji, zarówno operatorowi źródeł wytwórczych jak również operatorowi sieci elektroenergetycznej. Takie rozwiązanie pozwoliłoby na optymalizację pracy sieci i źródła przy zastosowaniu różnych kryteriów decyzyjnych.


Słowa kluczowe: źródła małej mocy, system SCADA


[PDF]