Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531578
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Jaournals Poznan University of Technology

Numer: 70/2012 Str: 257


Autorzy: Andrzej Tomczewski


Tytuł: Dobór turbin wiatrowych do pracy w ustalonej lokalizacji geograficznej z zastosowaniem algorytmu optymalizacji


Streszczenie: W artykule przedstawiono koncepcję doboru zespołu turbin wiatrowych do pracy w lokalizacji geograficznej o znanych warunkach wietrzności wykorzystującą algorytm optymalizacji. Założonym celem rozwiązania postawionego zadania jest uzyskanie minimalnej ceny jednostkowej generowanej w układzie energii elektrycznej. Jako kryterium oceny jakości zaproponowano funkcję celu o charakterze techniczno - ekonomicznym. W związku z jej cechami (funkcja wielomodalna) w rozważaniach uwzględniono metodę optymalizacyjną o charakterze stochastycznym. Zaproponowano sposób zrównoleglenia zastosowanego algorytmu z wykorzystaniem procesorów wielordzeniowych.


Słowa kluczowe: dobór turbin wiatrowych, algorytm optymalizacji


[PDF]