Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531504
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Jaournals Poznan University of Technology

Numer: 70/2012 Str: 291


Autorzy: Joanna Ratajczak, Konrad Domke


Tytuł: Model cieplny ogniw PV i kolektorów


Streszczenie: Parametry wyjściowe kolektorów oraz ogniw PV zależą od wielu czynników np. od poziomu natężenia napromienienia, widma promieniowania oraz od temperatury. Warunki pracy dowolnego ogniwa słonecznego ulegają zmianie wraz ze zmieniającym się charakterem padającego na nie promieniowania słonecznego. Producenci przekazują użytkownikowi własności ogniw fotowoltaicznych jako charakterystyki fabryczne, mierzone w znormalizowanych standardowych warunkach. Takie uśrednione warunki odbiegają znacznie od warunków rzeczywistych w jakich pracują układy fotowoltaiczne. Nie pozwalają one odpowiedzieć na pytanie jak zachowują się badane ogniwa w warunkach rzeczywistych. Są jednak dobrą podstawą do porównywania jakości ogniw fotowoltaicznych różnych producentów. Ważnym aspektem jest również wpływ temperatury powierzchni absorpcyjnej na sprawność ogniw różnego typu. W artykule zostaną omówione modele cieplne ogniw PV i kolektorów.


Słowa kluczowe: ogniwa PV, kolektory


[PDF]