Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
533730
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 77/2014 Str: 123


Autorzy: Mirosław Wciślik, Tomasz Kwaśniewski


Tytuł: Analiza obwodowa sprzężeń magnetycznych między zwojem kołowym i cewką spiralną


Streszczenie: W pracy rozważane są sprzężenia magnetyczne występujące między kołowymi zwojami przewodzącymi ułożonymi koncentrycznie na płaszczyźnie a pojedynczym zwojem wzbudzającym tworzącymi układ osiowo symetryczny. Zwoje kołowe wykonane są z materiału, który jest przewodnikiem i nie jest ferromagnetyczny. Korzystając z prawa Biota-Savarta wyprowadzono zależności opisujące rozkład pola magnetycznego wokół pojedynczego zwoju, uwzględniając promień przewodu zwoju. Uzyskano oryginalną zależność, z której można wyznaczyć indukcyjność pojedynczego zwoju i indukcyjności wzajemne względem innych zwojów. Wykorzystując otrzymane wzory wyznaczono macierz indukcyjności poszczególnych zwojów modelu cewki spiralnej. Indukcyjność cewki spiralnej została wyznaczona na podstawie macierzy indukcyjności przyjętego modelu cewki. W oparciu o prawa Biota-Savarta wyznaczono indukcyjność własną zwoju wymuszającego oraz wektor indukcyjności wzajemnych między zwojem wymuszającym i poszczególnymi zwojami modelu cewki spi


Słowa kluczowe: cewka spiralna, sprzężenia magnetyczna, równania obwodowe


[PDF]