Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
533674
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 77/2014 Str: 149


Autorzy: Piotr Mynarek, Marcin Kowol


Tytuł: Metoda homogenizacji uzwojeń stojana maszyn elektrycznych


Streszczenie: W pracy przedstawiono metodę homogenizacji uzwojeń stojana o losowym rozmieszczeniu drutów. Zaprezentowana metoda pozwala na znaczne ograniczenie kosztów numerycznych koniecznych do wyznaczenie poprawnego rozkładu temperatury w uzwojeniu oraz określenie maksymalnej temperatury w uzwojeniu. W celu weryfikacji zaprezentowanej metody wyniki zostały porównane z wartościami temperatury otrzymanymi z symulacji komputerowych obliczeniami z modelu polowego o losowym rozmieszczeniu drutów.


Słowa kluczowe: homogenizacja, analiza cieplna, metoda elementów skończonych


[PDF]