Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532582
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 77/2014 Str: 171


Autorzy: Krzysztof Wróbel, Krzysztof Tomczewski


Tytuł: Badania symulacyjne napędu z przełączalnym silnikiem reluktancyjnym ze zmodyfikowanym układem zasilania C-dump


Streszczenie: W artykule przedstawiono nowy układ typu C-dump przeznaczony do zasilania przełączalnych silników reluktancyjnych, będący modyfikacją układu przedstawionego w [1]. Omówiono budowę i zasadę jego działania. W układzie tym zastosowano niezależne sekcje zasilające dla każdego pasma silnika. Omówiono różnice w budowie i działaniu obu układów oraz ich wpływ na uzyskiwaną sprawność napędu. Przedstawiono przykładowe wyniki obliczeń symulacyjnych przebiegów prądów i momentu elektromagnetycznego. Zastosowanie nowego układu spowodowało wzrost sprawności napędu.


Słowa kluczowe: przełączalny silnik reluktancyjny, SRM, napęd elektryczny, C-dump


[PDF]