Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532516
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 77/2014 Str: 177


Autorzy: Dominik Wojtaszczyk


Tytuł: Prądnica tarczowa z poprzecznym strumieniem


Streszczenie: W artykule przedstawiono model prądnicy tarczowej o poprzecznym strumieniu pola magnetycznego. Model w postaci tarczowej upraszcza konstrukcję wirnika ze względu na możliwość użycia do jego budowy materiałów nieprzewodzących. Wzbudzenie maszyny stanowią magnesy trwałe umieszczone na wirniku w taki sposób, aby wektor strumienia pola magnetycznego był skierowany prostopadle do wektora prędkości wirnika. Twornik prądnicy stanowi podwójne uzwojenie pierścieniowe umieszczone pomiędzy kolumnami ferromagnetycznego rdzenia tworzącego stojan maszyny. Parametry obwodu elektromagnetycznego odwzorowano metodą elementów skończonych w oprogramowaniu Maxwell3D. Ze względu na charakterystyczny rozpływ strumienia magnetycznego obliczenia wykonano na modelu trójwymiarowym. Ich celem było wyznaczenie promienia zewnętrznego maszyny, dla którego stosunek generowanej mocy do masy maszyny będzie największy.


Słowa kluczowe: prądnica tarczowa, parametryzacja promienia zewnętrznego prądnicy


[PDF]