Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532540
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 77/2014 Str: 185


Autorzy: Kamil Klimkowski, Mateusz Dybkowski


Tytuł: Wpływ uszkodzenia wybranych czujników pomiarowych na pracę napędu indukcyjnego sterowanego metodą wektorową


Streszczenie: W artykule przedstawiono analizę układu napędowego z silnikiem indukcyjnym pracującym w strukturze sterowania polowo zorientowanego DFOC podczas uszkodzeń wybranych czujników pomiarowych. Zwrócono szczególną uwagę na wpływ uszkodzeń na przebiegi wybranych zmiennych stanu napędu indukcyjnego oraz na możliwość ich wykorzystania do diagnostyki napędu elektrycznego. Badania symulacyjne wykonano w środowisku Matlab/SimPowerSystem. Zaproponowane rozwiązanie może być z powodzeniem wykorzystane w systemach o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa.


Słowa kluczowe: DFOC, napęd odporny, czujniki prędkości, czujnik prądu stojana, uszkodzenia napędu


[PDF]