Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
533251
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 86/2016 Str: 55


Autorzy: Maciej Fajfer, Sławomir Cieślik


Tytuł: BADANIE WYBRANYCH STANÓW PRACY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ Z GENERACJĄ ROZPROSZONĄ Z ZASTOSOWANIEM SYMULATORA PRACUJĄCEGO W CZASIE RZECZYWISTYM


Streszczenie: W referacie przedstawiono jedną z metod analizy elektroenergetycznych sieci dys-trybucyjnych z generacją rozproszoną, jaką jest cyfrowa symulacja w czasie rzeczywi-stym. Opracowany symulator pozwala na analizę stanów ustalonych i przejściowych


Słowa kluczowe: symulator pracujący w czasie rzeczywistym, procesor DSP, system wielordzeniowy, obliczenia współbież


[PDF]