Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
533262
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 86/2016 Str: 67


Autorzy: Radosław Szczerbowski


Tytuł: WPŁYW ZMIAN WYBRANYCH PARAMETRÓW UKŁADU TECHNOLOGICZNEGO ELEKTROWNI NA WSKAŹNIKI EKSPLOATACYJNE


Streszczenie: W referacie przedstawiono sposób modelowania nadkrytycznego bloku energetycz-nego elektrowni parowej o mocy 660 MW. Przedstawiono analizę termodynamiczną bloku oraz wyniki symulacji numerycznej pracy elektrowni dla warunków znamiono-wych. Model elektrowni został zaimplementowany w programie excel z wykorzysta-niem bibliotek określających parametry wody i pary. W referacie wyznaczono moc elektrowni i sprawność wytwarzania energii elektrycznej. Ponadto przeanalizowano wpływ zmian wybranych parametrów obiegu na wybrane wskaźniki eksploatacyjne. Wyniki wykonanej analizy zostały przedstawione w tablicach i na wykresie.


Słowa kluczowe: elektrownia, badania symulacyjne, wskaźniki eksploatacyjne


[PDF]