Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
533283
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 86/2016 Str: 87


Autorzy: Sławomir Cieślik, Marcin Drechny


Tytuł: MODEL MATEMATYCZNY


Streszczenie: Ciągle aktualnym problemem jest poszukiwanie przyczyn występowania odkształce-nia napięć w sieciach elektroenergetycznych. Istnieją różne metody określania dominu-jącego wpływu określonej strony w punkcie oceny sieci na zniekształcenie napięcia, ale zakres ich stosowania ogranicza się praktycznie tylko do niektórych sieci o topologii promieniowej. W przypadku sieci pierścieniowych problem ten jest zdecydowanie trud-niej rozwiązać. Jednym z rozwiązań może być zastosowanie metod sztucznej inteligen-cji, co wymaga opracowania odpowiednich modeli matematycznych tych sieci do proce-su uczenia. W artykule przedstawiono obwodowy model matematyczny elektroenerge-tycznej sieci przesyłowej, który zostanie zastosowany do testowania stanów pracy tej sieci w zakresie wyższych harmonicznych napięć.


Słowa kluczowe: harmoniczne napięć, sieć przesyłowa, jakość napięcia


[PDF]