Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
533295
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 86/2016 Str: 105


Autorzy: Janusz Tykocki, Andrzej Jordan, Daniel Żelazny


Tytuł: BADANIE WRAŻLIWOŚCI UKŁADÓW WIELO-PARAMETRYCZNYCH


Streszczenie: W pracy przedstawiono badanie wrażliwości układów, wykorzystując w tym celu zmodyfikowaną zasadę Pareto. Zasada Pareto zazwyczaj stosowana w naukach ekono-micznych została wykorzystana do badania wrażliwości dwóch układów fizycznych: fragmentu sieci średniego napięcia z turbinami wiatrowymi oraz przemieszczeń belki stalowej poddanej równomiernemu obciążeniu. W pierwszym przypadku funkcją celu Fp były straty mocy czynnej w układzie, w drugim przemieszczenie końca belki.


Słowa kluczowe: Reguła Pareto, elektrownie wiatrowe, wrażliwość układu


[PDF]