Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
533209
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 86/2016 Str: 117


Autorzy: Bogdan Staszak, Józef Lorenc


Tytuł: MODELOWANIE ZJAWISK WYWOŁUJĄCYCH ASYMETRIĘ NAPIĘĆ DOZIEMNYCH W SIECIACH SN


Streszczenie: W analizie zjawisk ziemnozwarciowych często pomija się impedancje wzdłużne po-szczególnych jej elementów i uwzględnia się wyłącznie pojemności i konduktywności poszczególnych faz względem ziemi. Takie postępowanie jest szczególnie uzasadnione dla sieci skompensowanych i zwarć, którym towarzyszy znaczna rezystancja w miejscu zakłócenia (tzw. zwarcia wysokooporowe). Ważne jest jednak uwzględnianie w takich przypadkach możliwości wystąpienia różnicy napięć pomiędzy punktem neutralnym sieci a ziemią. Napięcie to jest skutkiem występowania naturalnej asymetrii admitancji doziemnych sieci lub asymetrii w napięciach zasilających. Poziom takiej asymetrii na-pięciowej ma znaczący wpływa na skuteczność działania zabezpieczeń ziemnozwarcio-wych oraz ogranicza możliwości dokładnego strojenia dławików w procesie kompensa-cji ziemnozwarciowej


Słowa kluczowe: zwarcia doziemne, sieci SN, asymetria napięciowa, zabezpieczenia ziemnozwarciowe


[PDF]