Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532585
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 77/2014 Str: 201


Autorzy: Rafał M. Wojciechowski, Milena Kurzawa


Tytuł: Projekt stanowiska laboratoryjnego do wizualizacji przebiegów siły elektromotorycznej transformacji


Streszczenie: W artykule przedstawiono projekt stanowiska laboratoryjnego do wizualizacji przebiegów siły elektromotorycznej transformacji. Projektując obwód elektromagnetyczny stanowiska wykorzystano specjalistyczne oprogramowanie do polowej analizy zjawisk Maxwell, w którym zaimplementowano popularną metodę elementów skończonych (MES). Projekt konstrukcji mechanicznej wykonano natomiast w oprogramowaniu AutoDesk Inwentor Professional. Następnie stanowisko laboratoryjne zbudowano i przeprowadzono rejestrację przebiegów siły elektromotorycznej transformacji. Wyniki obliczeń symulacyjnych uzyskane w programie Maxwell porównano z wynikami pomiarów uzyskanymi na stanowisku.


Słowa kluczowe: siła elektromotoryczna transformacji, zjawisko indukcji elektromagnetycznej, Prawo Faraday'a, stanow


[PDF]