Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
533278
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 86/2016 Str: 165


Autorzy: Bartosz Olejnik, Krzysztof Łowczowski


Tytuł: TECHNICZNE METODY POPRAWY WSPÓŁCZYNNIKÓW SAIDI ORAZ SAIFI STOSOWANE W SIECI DYSTRYBUCYJNEJ


Streszczenie: Artykuł dotyczy popularnych w ostatnim czasie zagadnień związanych z metodami redukcji współczynników opisujących ciągłość dostaw energii do odbiorców. Najistot-niejszymi z nich są współczynniki SAIDI oraz SAIFI definiujące czasy i częstotliwości występowania tzw. przerw długich. W artykule przedstawiono wartości współczynników SAIDI i SAIFI w latach 2011 – 2014 i opisano w skrócie sposoby, dzięki którym


Słowa kluczowe: SAIDI, SAIFI, redukcja, operator systemu dystrybucyjnego, symulacja komputerowa


[PDF]