Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
533285
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 86/2016 Str: 177


Autorzy: Ryszard Frąckowiak


Tytuł: WARUNKI ZWARCIOWE W ROZDZIELNI SPOWODOWANE ZAKŁÓCENIAMI NA RÓŻNYCH ELEMENTACH SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ


Streszczenie: Prezentowane zagadnienie jest kontynuacją badań w dotyczących oceny czasu trwa-nia zwarcia i dynamicznych skutków zwarciowych w rozdzielniach najwyższych napięć metodą probabilistyczną. Badania są realizowane za pomocą specjalnie opracowywane-go modelu do symulacyjnej analizy warunków zwarciowych w rozdzielniach, opartego na metodzie symulacji Monte Carlo. W ramach kolejnego etapu prac oceniono wpływ zakłóceń na różnych elementach sieci na rozkład prawdopodobieństwa prądu zwarcio-wego i czasu jego przepływu oraz sił dynamicznych w dwóch różnych miejscach roz-dzielni 220 kV. Rozpatrzono wpływ zwarć na szynach głównych i w polach rozdzielni, na liniach (długiej i krótkiej) i na transformatorze.


Słowa kluczowe: rozdzielnie najwyższych napięć, warunki zwarciowe, symulacja


[PDF]