Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531566
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 86/2016 Str: 267


Autorzy: Jarosław Jajczyk, Michał Filipiak


Tytuł: BADANIA RADAROWEGO SYSTEMU ACC W WARUNKACH DROGOWYCH


Streszczenie: W artykule omówiono budowę i zasadę działania systemu aktywnego tempomatu. Opisano elementy wchodzące w skład systemu ACC począwszy od czujników aż po systemy bezpieczeństwa czynnego takie jak ABS i ESP. Przedstawiono rozmieszczenie elementów i scharakteryzowano ich współpracę zapewniającą prawidłowe działanie systemu ACC. W badaniach drogowych, które zrealizowano w ramach pracy, sprawdzo-no zachowanie się pojazdu wyposażonego w układ ACC. Sprawdzono jego działanie podczas hamowania, zatrzymywania i przyspieszania pojazdu. Zbadano zachowanie systemu przy jeździe na łuku za innym pojazdem oraz sprawdzono reakcję systemu przy zajechaniu drogi przez pojazd wyprzedzający.


Słowa kluczowe: bezpieczeństwo czynne, ABS, ESP, tempomat, ACC


[PDF]