Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531583
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 86/2016 Str: 291


Autorzy: Karol Bednarek, Leszek Kasprzyk


Tytuł: ODKSZTAŁCENIA PRĄDÓW I NAPIĘĆ ORAZ PROBLEMATYKA MOCY BIERNEJ W SIECI ZASILAJĄCEJ OBIEKTU INFORMATYCZNEGO


Streszczenie: W pracy przeprowadzono bilans energetyczny oraz badania odkształceń przebiegów napięcia i prądu w układzie zasilania obiektu informatycznego, jakim jest laboratorium komputerowe. Zrealizowano pomiary wartości prądu i napięcia, mocy czynnej, biernej oraz pozornej, współczynnika mocy, całkowitego współczynnika odkształceń THD napięcia i prądu, przebiegów czasowych oraz zawartości harmonicznych prądu i napięcia w rozważanym obiekcie. Analizy realizowane są pod kątem wprowadzania racjonalizacji gospodarowania energią i eliminacji oddziaływania zaburzeń w układach zasilanie elektryczne – odbiorniki energii, czyli osiągania korzyści technicznych (nie-zawodność urządzeń) oraz ekonomicznych (ograniczanie kosztów eksploatacyjnych wynikających z powstających strat mocy oraz opłat za zużycie energii elektrycznej) w użytkowaniu dużych obiektów zasilanych elektrycznie.


Słowa kluczowe: jakość energii, przebiegi odkształcone, wyższe harmoniczne, bilans energii, kompensacja mocy biernej


[PDF]