Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531590
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 86/2016 Str: 301


Autorzy: Bartosz Ceran, Jakub Długosz, Halina Kruczek


Tytuł: ANALIZA ENERGETYCZNA SYSTEMU OGNIW PALIWOWYCH Z JONOWYMIENNĄ MEMBRANĄ POLIMEROWĄ - PEMFC


Streszczenie: W referacie przedstawiono wyniki analizy energetycznej systemu ogniw paliwo-wych NEXA ze stosem ogniw z jonowymienną membraną polimerową o mocy 1,2 kW. Opisano podstawy teoretyczne przeprowadzania obliczeń energetycznych stosów ogniw paliwowych. Przedstawiono zależności matematyczne opisujące sprawności wytwarza-nia mocy elektrycznej i cieplnej wykorzystujące wielkości stosowane w energetyce (moc elektryczna, strumień energii chemicznej, wartość opałowa i ciepło spalania pali-wa) oraz wielkości stosowane w elektrochemii (siła elektromotoryczna ogniwa, poten-cjał termo-neutralny).


Słowa kluczowe: systemy ogniw paliwowych, stos ogniw paliwowych, sprawność


[PDF]