Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
533216
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 86/2016 Str: 323


Autorzy: Piotr Frączak


Tytuł: WERYFIKACJA WARTOŚCI NATĘŻENIA PRĄDU UPŁYWU NA POWIERZCHNI IZOLATORA PRĘTOWEGO OBLICZONEGO ZA POMOCĄ TEORII PERKOLACJI


Streszczenie: W pracy przedstawiono obliczenia symulacyjne wartości natężenia prądu upływu na powierzchni porcelanowej izolatora prętowego za pomocą teorii perkolacji. Powierzch-nię izolatora prętowego przedstawiono w postaci modelu perkolacji dla węzłów na sieci. Model ten jest obwodem elektrycznym, który składa się z sieci o charakterze rezystan-cyjnym oraz źródła napięcia. W modelu uwzględniono losowy sposób tworzenia wę-złów ,,zapełnionych’’ na sieci. Procedura obliczeń symulacyjnych prądu upływu za pomocą modelu perkolacji polegała na stworzeniu jego schematu zastępczego oraz za-deklarowania stosownych analiz prądowych w programie PSpice. Uzyskane w ten spo-sób wartości natężenia prądu upływu na powierzchni izolatora prętowego porównano


Słowa kluczowe: prąd perkolacji izolatora, weryfikacja prąd perkolacji izolatora


[PDF]