Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531509
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 86/2016 Str: 333


Autorzy: Przemysław Fatyga


Tytuł: ZMIANY ODPOWIEDZI DIELEKTRYCZNEJ PRESZPANU SYCONEGO OLEJEM MINERALNYM PO WYMIANIE CIECZY IZOLACYJNEJ NA ESTER SYNTETYCZNY


Streszczenie: Jedną z metod oceny zawilgocenia izolacji stałej transformatorów energetycznych jest metoda FDS. Bazuje ona na wzorcach odpowiedzi dielektrycznej układu izolacyjne-go o znanych parametrach. Konsekwencją wymiany cieczy izolacyjnej z oleju mineral-nego na ester syntetyczny są duże problemy interpretacyjne zmierzonej odpowiedzi dielektrycznej transformatora w kontekście oceny zawilgocenia jego izolacji stałej. Ar-tykuł prezentuje wyniki badań modelowych odpowiedzi dielektrycznej próbek preszpanu wysyconego olejem mineralnym, który następnie wymieniono na ester syntetyczny.


Słowa kluczowe: odpowiedź dielektryczna, olej mineralny, ester syntetyczny


[PDF]