Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531530
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 86/2016 Str: 341


Autorzy: Krzysztof Makar


Tytuł: SYSTEMY REJESTRACJI WYŁADOWAŃ ATMOSFRYCZNYCH


Streszczenie: W referacie zostały przedstawione systemy automatycznej detekcji wyładowań at-mosferycznych, różnych operatorów, działające na terenie Polski. Opisano podstawowe parametry tych systemów, możliwości pomiarowe i dokładność uzyskanych danych. Parametry wyładowań piorunowych otrzymanych za pomocą metod współczesnych, zostały porównane z rejestracjami przeprowadzonymi metodami klasycznymi. Zwróco-no uwagę na znaczącą różnice w obliczeniach powierzchniowej gęstości wyładowań dla tych samych miejsc, różnymi metodami i ich wpływ na projektowanie ochrony odgro-mowej obiektów budowlanych.


Słowa kluczowe: rejestracja wyładowań atmosferycznych, LINET


[PDF]