Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
533294
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 86/2016 Str: 405


Autorzy: Władysław Opydo, Włodzimierz Bieliński, Dawid Opydo


Tytuł: PRĘDKOŚCI MIKROCZĄSTEK W PRÓŻNIOWYCH I GAZOWYCH WYSOKONAPIĘCIOWYCH UKŁADACH IZOLACYJNYCH


Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki obliczeń prędkości mikrocząstek oderwanych od elektrody i przemieszczających się w przestrzeni międzyelektrodowej pod wpływem pola elektrycznego, w próżniowych oraz gazowych wysokonapięciowych układach izo-lacyjnych. Założono, że przemieszczające się mikrocząstki mają kształt kuli i są wyko-nane z miedzi, aluminium lub żelaza, a pole elektryczne w układzie izolacyjnym jest jednostajne. Obliczono prędkości mikrocząstek w chwili uderzenia w elektrodę przeciw-ległą. Wyznaczono minimalne prędkości mikrocząstek, które są konieczne do odkształ-cenia plastycznego powierzchni elektrody spowodowanego uderzeniem.


Słowa kluczowe: próżniowe i gazowe wysokonapięciowe układy izolacyjne, mikrocząstki metaliczne, przeskok elektryczny


[PDF]