Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
533302
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 86/2016 Str: 415


Autorzy: Cyprian Szymczak, Wojciech Sikorski


Tytuł: ANALIZA WYBRANYCH KONSTRUKCJI I PARAMETRÓW ANTEN UHF WYKORZYSTYWANYCH DO MONITORINGU WYŁADOWAŃ NIEZUPEŁNYCH W TRANSFORMATORACH ENERGETYCZNYCH


Streszczenie: W artykule przedstawiono aktualną tematykę diagnostyki i monitoringu transforma-torów energetycznych przy zastosowaniu techniki anten pracujących w paśmie VHF/UHF. W pracy przedstawiono wyniki symulacji (m.in. charakterystyki kierunko-we i częstotliwościowe) wybranych konstrukcji anten, które przeprowadzono przy uży-ciu oprogramowania 4nec2®. Konstrukcje anten optymalizowano w celu osiągnięcia jak najwyższej czułości detekcji impulsów wyładowań niezupełnych generowanych w układzie izolacyjnym transformatora. Jednym z głównych problemów, oprócz koniecz-ności zapewnienia odpowiedniej czułości detekcji wyładowań, jest minimalizacja wpływu zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych (sygnały GSM, telewizji DVB–T, radiostacji itp.), które przenikają do wnętrza kadzi transformatora poprzez przewody liniowe WN.


Słowa kluczowe: lokalizacja wyładowań niezupełnych, anteny VHF/UHF, diagnostyka transformatora energetycznego


[PDF]