Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531568
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 88/2016 Str: 23


Autorzy: Andrzej Odon, Anna Szlachta


Tytuł: MODEL TRANSMITANCYJNY DETEKTORA PIROELEKTRYCZNEGO DLA CELÓW BADAŃ SYMULACYJNYCH


Streszczenie: W artykule zaprezentowano szczegółowy tok rozważań analitycznych prowadzą-cych do wyznaczenia modelu transmitancyjnego detektora piroelektrycznego. Opraco-wany model transmitancyjny może być wykorzystany zarówno do przeprowadzania badań opartych na rozważaniach analitycznych, jak i do badań symulacyjnych właści-wości dynamicznych detektorów piroelektrycznych w takich środowiskach programi-stycznych jak LabVIEW lub MATLAB–Simulink.


Słowa kluczowe: modelowanie detektora piroelektrycznego, badania symulacyjne detektora piroelektrycznego


[PDF]