Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531495
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 88/2016 Str: 67


Autorzy: Dariusz Prokop


Tytuł: PRZETWORNIK PRĄD-NAPIĘCIE W KOMPUTEROWYM SYSTEMIE DO POMIARU SYGNAŁU FOTOPLETYZMOGRAFICZNEGO


Streszczenie: Sygnał fotopletyzmograficzny (PPG) zawiera szereg cennych diagnostycznie informacji na temat procesów fizjologicznych człowieka. W artykule przedstawiono układy prze-twornika prąd-napięcie, które zastosowano do budowy komputerowego systemu pomia-rowego sygnału fotopletyzmograficznego. Dla każdego z układów pokazano jak należy dobrać odpowiednie elementy w zależności od sposobu pozyskiwania przebiegu PPG. W pracy zamieszczono wyniki badań eksperymentalnych dla analizowanych przetworników prąd-napięcie.


Słowa kluczowe: przetwornik prąd-napięcie, sygnał fotopletyzmograficzny, komputerowe systemy pomiarowe


[PDF]