Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531534
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 88/2016 Str: 101


Autorzy: Grzegorz Mikołajczak, Jakub Pęksiński, Janusz Kowalski


Tytuł: ZASTOSOWANIE FILTRÓW WYGŁADZAJĄCYCH DO ESTYMACJI WSPÓŁCZYNNIKA SNR W SYGNAŁACH ZAKŁÓCONYCH SZUMEM O ROZKŁADZIE NORMALNYM


Streszczenie: W pracy przedstawiono metodę estymacji współczynnika SNR opartą o wybrane me-tody wygładzania sygnałów przy założeniu, że w procesie filtracji tłumiony jest tylko szum. Znajomość współczynnika redukcji szumu pozwala wyznaczyć wartość estymo-wanej wielkości. Obliczenia i symulacje wykonano dla sygnału harmonicznego zakłó-conego szumem o rozkładzie normalnym.


Słowa kluczowe: filtry wygładzające, SNR


[PDF]