Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531555
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 88/2016 Str: 121


Autorzy: Robert Smyk, Marcin Sokół


Tytuł: DEDYKOWANY SYSTEM MONITORINGU WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH W CENTRUM DANYCH


Streszczenie: Koszty utrzymania centrum danych istotnie zależą od kosztów zużycia energii elek-trycznej. Zapotrzebowanie na energię elektryczną w tego typu obiektach można opty-malizować poprzez monitoring warunków klimatycznych oraz odpowiednie sterowanie czasem pracy urządzeń utrzymujących. W pracy przedstawiono analizę czynników wpływających na zużycie energii elektrycznej w centrach danych oraz ich wpływ na koszty zużycia energii. Przedstawiono projekt dedykowanego, przenośnego urządzenia pomiarowego do monitorowania podstawowych wielkości fizycznych takich jak tempe-ratura, ciśnienie oraz przepływ medium chłodzącego.


Słowa kluczowe: centra danych, monitoring warunków klimatycznych, zużycie energii elektrycznej


[PDF]