Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531592
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 88/2016 Str: 165


Autorzy: Mariusz Świderski, Michał Krystkowiak


Tytuł: CYFROWY STEROWNIK ROZPROSZONY FUNKCJONUJĄCY W RAMACH INTERNET OF THINGS


Streszczenie: W artykule przedstawiono budowę prototypu sterownika rozproszonego wyposażo-nego w jeden spójny panel użytkownika, stanowiący interfejs HMI. Sposób realizacji sterownika, ze względu na specyfikę obranego algorytmu sterowania, opisano w trzech częściach, a mianowicie: wprowadzającej, programowej i elektrycznej. W części wpro-wadzającej omówiono koncepcję sterowania oraz uproszczony algorytm pracy sterowni-ka, w części programowej przybliżono najistotniejsze kwestie dotyczące budowy aplika-cji internetowej oraz oprogramowania mikrokontrolera. W części elektrycznej zaprezen-towano natomiast schematy oraz obwód drukowany płyty sterownika.


Słowa kluczowe: Internet rzeczy, sterowanie rozproszone, inteligentna instalacja domowa


[PDF]