Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531416
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 88/2016 Str: 199


Autorzy: Piotr Kardasz


Tytuł: INTELIGENTNY ALGORYTM KLASYFIKACJI NAGRAŃ ARCHIWALNYCH


Streszczenie: Proces rekonstrukcji archiwalnych nagrań składa się z szeregu procedur, których pa-rametry wymagają precyzyjnego ustawienia. Dobór tych nastaw jest na ogół zadaniem eksperta, który znając podstawowe cechy nagrania, takie jak rodzaj nośnika i stopień jego zużycia, ustala je na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia. W celu zautoma-tyzowania tego procesu niezbędny jest algorytm, który na podstawie analizy nagrania będzie mógł dostarczyć tego rodzaju informacji, pozwalając na automatyczny dobór algorytmów rekonstrukcji i określenie ich parametrów. Algorytm tego rodzaju powinien dokonywać analizy nagrania przy użyciu zarówno metod czasowych, jak i częstotliwościowych oraz czasowo-częstotliwościowych. Na podstawie wyników tej analizy powinien zostać określony rodzaj i stopień zużycia nośnika, na którym zapisane zostało nagranie. Algorytm tego rodzaju został opracowany i przetestowany przy użyciu fragmentów archiwalnych nagrań zapisanych na nośnikach magnetycznych i mecha-nicznych, o różn


Słowa kluczowe: algorytm inteligentny, klasyfikacja, sygnał dźwiękowy, rekonstrukcja


[PDF]