Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531536
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 88/2016 Str: 325


Autorzy: Ewa Piotrowska


Tytuł: MODELOWANIE NATĘŻENIA OŚWIETLENIA DZIENNEGO W PROGRAMIE DIALUX


Streszczenie: Międzynarodowa Komisja Oświetlenia CIE, na potrzeby obliczania oświetlenia bu-dynków światłem dziennym, wprowadziła 15 typów nieboskłonów. Niniejszy artykuł, bazując na informacjach przedstawionych w raporcie Komisji, prezentuje wyniki symu-lacji natężenia oświetlenia w budynku użyteczności publicznej zrealizowane w progra-mie „Dialux”. Wykonane obliczenia ukazują możliwość wykorzystania światła dzien-nego do oświetlania pomieszczeń przy oknach skierowanych w kierunku północnym, południowym, wschodnim oraz zachodnim. Analiza zawiera roczny rozkład natężenia oświetlenia światłem dziennym, również dzienną analizę natężenia oświetlenia dla trzech różnych typów nieboskłonów.


Słowa kluczowe: natężenie oświetlenia światła dziennego, równomierność oświetlenia, luminacja nieboskłonu, symulacja


[PDF]