Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531546
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 88/2016 Str: 337


Autorzy: Małgorzata Górczewska, Katarzyna Szydłowska


Tytuł: PROJEKTOWANIE OŚWIETLENIA W OBIEKTACH HANDLOWYCH


Streszczenie: W wielu wnętrzach oświetlenie pełni funkcje nie tylko użytkowe, ale również deko-racyjne, nakierowane na budowanie nastroju, podkreślanie światłem elementów i detali architektonicznych, tworzenie w przestrzeni wnętrza swoistego przewodnika wzrokowe-go po ekspozycji. Niewątpliwie do takiej kategorii należą wnętrza obiektów handlo-wych. Światło pełni w nich wielorakie funkcje, wynikające z konieczności zapewnienia właściwych warunków pracy dla obsługi oraz potrzeby odpowiedniego zaprezentowania klientom oferowanych towarów i usług. Jego funkcję kształtuje też rozwój współczesnej techniki oświetlania. W poszukiwaniu i tworzeniu odpowiednich rozwiązań oświetle-niowych, bardzo pomocne staje się komputerowe wspomaganie projektowania, uzupeł-nione o wizualizacje.


Słowa kluczowe: projektowanie oświetlenia, oświetlenie wnętrz obiektów handlowych, obliczenia, wizualizacje komputer


[PDF]