Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531556
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 88/2016 Str: 345


Autorzy: Marian Gilewski, Łukasz Gryko, Andrzej Zając


Tytuł: BADANIA AKTYWNEJ BARIERY OPTYCZNEJ


Streszczenie: W artykule zostały przedstawione wybrane wyniki badań techniczno–eksploatacyjnych podzespołów opracowanej aktywnej bariery podczerwieni. Omówiono również: dobór parametrów energetycznych i widmowych oraz czasowych źródła promieniowania laserowego, dobór filtru optycznego fotodetektora, dopasowanie wzmocnienia układu detekcyjnego. Ponadto zamieszczono wyniki badań zakłócającego wpływu promieniowania pochodzącego z różnych typów źródeł, standardowego oświetlenia wewnętrznego, na prawidłowość funkcjonowania bariery.


Słowa kluczowe: emisja i detekcja promieniowania laserowego, modulacja strumienia świetlnego, bariera optyczna


[PDF]