Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531461
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 88/2016 Str: 355


Autorzy: Łukasz Gryko, Marian Gilewski, Andrzej Zając


Tytuł: KONCEPCJA AKTYWNEJ BARIERY OPTYCZNEJ


Streszczenie: W artykule przedstawiono opracowany system rekonfigurowalnej bariery optycznej, która składa się z aktywnej bariery laserowej analizującej i sygnalizującej naruszenie jej toru zabezpieczającego dostęp do obszaru chronionego. W celu zachowania standardów bezpieczeństwa wyznaczono parametry widmowe, energetyczne i przestrzenne wiązek promieniowania laserowego wykluczające możliwość wywołania szkodliwych skutków dla ludzi.


Słowa kluczowe: aktywna bariera optyczna, laser, bezpieczeństwo


[PDF]