Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531596
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 88/2016 Str: 365


Autorzy: Łukasz Putz, Milena Kurzawa


Tytuł: STANOWISKO DO BADANIA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OŚWIETLENIOWYCH INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH ZE ŹRÓDŁAMI TYPU LED – BUDOWA


Streszczenie: W artykule przedstawiono projekt, budowę i możliwości badawcze stanowiska do pomiaru parametrów jakości energii elektrycznej dla obciążenia będącego odwzoro-waniem instalacji oświetleniowej ze źródłami LED. Stanowisko zbudowano w celu badania zakłóceń pochodzących przede wszystkim od oświetlenia elektrolumines¬cencyjnego. Konstrukcja stanowiska umożliwia również prowadzenie badań ekspery-mentalnych z urządzeniami pozwalającymi na poprawę jakości energii elektrycznej.


Słowa kluczowe: instalacja oświetleniowa, jakość energii, oświetlenie elektroluminescencyjne, stanowisko badawcze, w


[PDF]