Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531505
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 88/2016 Str: 387


Autorzy: Grzegorz Trzmiel, Aleksandra Pietrasz, Rafał Nowak


Tytuł: STEROWANIE I WIZUALIZACJA PROCESÓW OŚWIETLENIA I NAWODNIENIA OGRODU – CZĘŚĆ 1


Streszczenie: W pracy odniesiono się do przedstawienia projektu zintegrowanego systemu oświe-tlenia i nawadniania ogrodowego z wykorzystaniem sterownika PLC i jego wizualizacji. We wstępie wspomniano pokrótce historię sterowników oraz opisano oprogramowanie SCADA. W dalszej części przedstawiono założenia projektowe, opis działania oraz elementy składowe. Opisano także wykonany na potrzeby projektu algorytm sterowa-nia, program dla wybranego sterownika oraz wizualizację przygotowaną w programie VijeoCitect. Na końcu podsumowano projekt oraz opisano możliwości jego rozwoju.


Słowa kluczowe: sterowanie, wizualizacja, system SCADA, sterownik PLC


[PDF]