Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531549
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 88/2016 Str: 421


Autorzy: Przemysław Skrzypczak, Andrzej Pożarycki, Krzysztof Maciołek, Michał Wyczałek, Marcin Wesołowski, Klaudia Budych


Tytuł: OŚWIETLENIE W SYSTEMIE MONITORINGU STANU NAWIERZCHNI JEZDNI


Streszczenie: W artykule przedstawiono koncepcje oświetlenia nawierzchni jezdni w celu dokona-nia analizy i rejestracji stanu nawierzchni jezdni. Skupiono się na spełnieniu istotnych parametrów elektrycznych i oświetleniowych przy jednoczesnym zachowaniu możli-wych do spełnienia warunków technicznych. Istotne aspekty dotyczące oświetlenia spełniono przy wykorzystaniu diod elektroluminescencyjnych wyposażonych w syste-my optyczne w postaci soczewek w różny sposób kształtujących bryłę fotometryczną. Wykorzystano charakterystyczną cechę diod – możliwość prawie bezzwłocznego załą-czania z dużą częstotliwością zsynchronizowaną z chwilą wykonywania fotografii na-wierzchni. Wykorzystanie kamery umożliwiło uzyskanie dużej liczby zdjęć o bardzo krótkim czasie „naświetlania” w połączeniu z przedstawionym oświetleniem pozwoli na uzyskanie podczas ruchu pojazdu analizującego jednolitych, cyklicznych zdjęć na-wierzchni jezdni.


Słowa kluczowe: oświetlenie stroboskopowe, analiza stanu nawierzchni jezdni


[PDF]