Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
533240
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 89/2017 Str: 35


Autorzy: Ryszard Kopka, Wiesław Tarczyński


Tytuł: SZACOWANIE RZĘDU POCHODNEJ


Streszczenie: Coraz częściej podstawowym elementem w zakresie gromadzenia energii współcze-snych systemów zasilania rezerwowego, pojazdach elektrycznych czy systemów odzy-skiwania energii są superkondensatory. Dla potrzeb ich właściwej eksploatacji, diagnosty-ki czy sterowania wymagana jest znajomość parametrów ich modeli zastępczych. Szcze-gólne właściwości użytych materiałów oraz zastosowanych rozwiązań powodują, że naj-lepszym modelem opisującym zależność pomiędzy prądem, a napięciem na zaciskach superkondensatora, jest model różniczkowy ułamkowego rzędu. Takie podejście pozwala na znaczne uproszczenie struktury samego modelu, zapewniając przy tym bardzo dobre dopasowanie charakterystyk zmierzonych i obliczonych. W artykule zawarto wyniki es-tymacji rzędu pochodnej modelu superkondensatora o pojemności , wyznaczonej dla różnych wartości prądów ładowania i rozładowywania. Przedstawiono strukturę i właściwości układu pomiarowego oraz algorytm prowadzenia badań.


Słowa kluczowe: superkondensatory, różniczko–całka ułamkowego rzędu, modelowanie


[PDF]